Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6284 ze dne 27. 8. 2019

č. 8/630 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1960 ze dne 21. 4. 2016

č. 16/1603 ze dne 25. 9. 2015

13/1637                         12. 9. 2019
1. rozhodlo

schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít se Statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1637                         12. 9. 2019
2. rozhodlo

schválit Dodatek č. 11 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

13/1637                         12. 9. 2019
3. rozhodlo

uzavřít s organizací EUROTOPIA.CZ, o.p.s., IČO 25852345, Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

13/1637                         12. 9. 2019
4. zmocňuje

radu kraje  rozhodovat o uzavírání dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon pro sociální služby zařazené do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji spočívající v prodloužení doby pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, a to do doby ukončení projektů podpořených z evropských finančních zdrojů dle vzoru uvedeného v příloze č. 6 předloženého materiálu

13/1637                         12. 9. 2019
5. zmocňuje

radu kraje rozhodovat o uzavírání Pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu pro sociální služby zařazené do Krajské optimální sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji spočívající v prodloužení doby pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, a to do doby ukončení projektů podpořených z evropských finančních zdrojů dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup