Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                                                        

č. 68/6282 ze dne 27. 8. 2019

13/1642                         12. 9. 2019
1. zřizuje

příspěvkovou organizaci kraje Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, IČO 08389624, se sídlem Hornická 900/8, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, s účinností od 1. 7. 2020

13/1642                         12. 9. 2019
2. vydává

zřizovací listinu příspěvkové organizace Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, IČO 08389624, se sídlem ul. Hornická 900/8, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, uvedenou v příloze č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup