Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6281 ze dne 27. 8. 2019

13/1643                         12. 9. 2019
1. schvaluje

dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

13/1643                         12. 9. 2019
2. vydává

dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup