Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                               

č. 73/4433 ze dne 19. 1. 2011

č. 83/6601 ze dne 10. 11. 2015

č. 8/522 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje                   

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

3/168                         16. 3. 2017
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, ve výši 2.000.000 Kč na projekt „Kontinuální financování činnosti Moravskoslezského paktu zaměstnanosti v roce 2017“, určenou na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2017 do 15. 1. 2018

3/168                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

uzavřít se Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČ 00576310, smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup