Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/17                         10. 11. 2016
1. volí

další členku rady kraje Radomíru Vlčkovou


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup