Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1525 ze dne 25.6.2015

č. 17/1761 ze dne 17.12.2015

k usnesení rady kraje

č. 69/5700 ze dne 9.6.2015

č. 85/6819 ze dne 8.12.2015

č. 8/506 ze dne 28.2.2017

3/171                         16. 3. 2017
1. rozhodlo

a)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02246/2015/RRC se společností ATEKO, s.r.o. IČ 47974745, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

b)   uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00347/2016/RRC se společností LabControl s.r.o., IČ 27850544, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

c)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00324/2016/RRC se společností ING corporation, spol. s r.o., IČ 14613794, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

d)   uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00348/2016/RRC se společností EKOM CZ a.s., IČ 26462061, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup