Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/515 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1746 ze dne 17. 12. 2015

č. 18/1888 ze dne 25. 2. 2016

3/173                         16. 3. 2017
1. rozhodlo

vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu projektu „Cooperation in vocational education for European labour market“ předkládaného do programu Erasmus+ dle předloženého materiálu,

3/173                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

zmocnit koordinátora projektu, Region Grand Est, k podání žádosti o poskytnutí grantu v programu Erasmus+, a pokud dojde k jeho získání, k zastupování v rámci realizace projektu „Cooperation in vocational education for European labour market“, dle vzoru v příloze č. 1 a v příloze č. 2 předloženého materiálu,

3/173                         16. 3. 2017
3. rozhodlo

zrušit bod 4. usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1160 ze dne 5. 3. 2015, ve znění bodu 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1888 ze dne 25. 2. 2016,

3/173                         16. 3. 2017
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Cooperation in vocational education for European labour market“ předkládaný do programu Erasmus+, KA 2, v letech 2017 – 2019 ve výši 1.487.130 Kč.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup