Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/257 ze dne 22. 12. 2016

č. 9/695 ze dne 14. 3. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

3/177                         16. 3. 2017
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu

b)   neposkytnout z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 neúspěšným žadatelům v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup