Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/18                         10. 11. 2016
1. svěřuje

hejtmanovi kraje prof. Ing. Ivo Vondrákovi, CSc.

úkoly na úsecích:

-      strategického rozvoje kraje

-      zahraničních vztahů

-      bezpečnosti

1/18                         10. 11. 2016
2. svěřuje

1. náměstkovi hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáši Curylovi

úkoly na úseku:

-      kultury a památkové péče

1/18                         10. 11. 2016
3. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jakubovi Unuckovi, MBA

úkoly na úsecích:

-      chytrého regionu

-      dopravy a silničního hospodářství

1/18                         10. 11. 2016
4. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Ing. Jaroslavu Kaniovi

úkoly na úsecích:

-      financí

-      investic a majetku

1/18                         10. 11. 2016
5. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje MUDr. Martinu Gebauerovi

úkoly na úseku:

-      zdravotnictví

1/18                         10. 11. 2016
6. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Janu Krkoškovi

úkoly na úsecích:

-      regionálního rozvoje a turistického ruchu

-      evropských fondů a operačních programů

1/18                         10. 11. 2016
7. svěřuje

náměstkyni hejtmana kraje Jarmile Uvírové

úkoly na úseku:

-      životního prostředí a zemědělství

1/18                         10. 11. 2016
8. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Stanislavu Folwarcznemu

úkoly na úseku:

-      školství a sportu

1/18                         10. 11. 2016
9. svěřuje

náměstkovi hejtmana kraje Jiřímu Navrátilovi

úkoly na úseku:

-      sociální oblasti


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup