Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/19                         10. 11. 2016
1. určuje

že hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti zastupuje 1. náměstek hejtmana kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

1/19                         10. 11. 2016
2. stanoví

že v době nepřítomnosti hejtmana kraje a 1. náměstka hejtmana kraje, zastupujícího hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti dle bodu 1) tohoto usnesení, zastupují hejtmana kraje náměstci hejtmana kraje v tomto pořadí:

a)    Ing. Jakub Unucka, MBA

b)   Ing. Jaroslav Kania

c)    MUDr. Martin Gebauer

d)   Jan Krkoška

e)    Jarmila Uvírová

f)     Mgr. Stanislav Folwarczny

g)   Jiří Navrátil


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup