Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/621 ze dne 28. 2. 2017

3/190                         16. 3. 2017
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemcům

a)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Provoz servisních center sportu v rámci Moravskoslezské krajské organizace ČUS“; s časovou použitelností od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2017

b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Sportovní příprava talentované mládeže v rámci Všesportovního kolegia“; s časovou použitelností od 2. 1. 2017 do 31. 12. 2017

c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Zabezpečení účasti členů reprezentační výpravy MS kraje na Hrách VIII. LODM v r. 2017“; s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017

d)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Český běh žen“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

e)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, ve výši 380.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Čokoládová tretra“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 7. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

f)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, ve výši 6.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Zlatá tretra“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017

g)   RWR s.r.o., IČ 27793460, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní tenisový turnaj mužů – Prosperita Open 2017“; s časovou použitelností od 20. 1. 2017 do 31. 8. 2017

h)   Česká asociace stolního tenisu, IČ 00676888, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Světový festival v Minipingpongu Ostrava 6. – 8. 4. 2017“; s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 

i)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „VI. ročník Memoriálu Jiřího Rašky – Kontinentální pohár mužů“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017

j)    TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Světový pohár žen ve skoku na lyžích“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 30. 11. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu 

k)   TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Závod míru U23 2017 – mezinárodní cyklistický etapový závod“; s časovou použitelností od 1. 2. 2017 do 31. 8. 2017, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

l)     Český tenisový svaz z.s., IČ 00538388, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mistrovství ČR mužů a žen v tenise 2017“; s časovou použitelností od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017

m)  Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 250.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „VTM – výchova talentované mládeže ledního hokeje 2003, 2004, 2005, 2006, 2007“; s časovou použitelností od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018

3/190                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)   Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČ 00534544, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   RWR s.r.o., IČ 27793460, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   Česká asociace stolního tenisu, IČ 00676888, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)    TJ Frenštát pod Radhoštěm, spolek, IČ 00560901, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

k)   TTV Sport Group s.r.o., IČ 02429802, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

l)     Český tenisový svaz z.s., IČ 00538388, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

m)  Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup