Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/2                         10. 11. 2016
1. volí

ověřovatele zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 10. 11. 2016:

-          Ing. Lenka Fojtíková

-          RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup