Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/20                         10. 11. 2016
1. zřizuje

podle § 76 a násl. zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve funkčním období 2016 ‑ 2020 tyto výbory zastupitelstva kraje:

a)    finanční

b)   kontrolní

c)    pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

d)   pro národnostní menšiny

e)    pro územní plánování a strategický rozvoj

f)     zdravotní a preventivní péče

g)   pro životní prostředí a zemědělství

h)   pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

i)     pro dopravu

j)     sociální

k)    pro kulturu a památky

l)     pro tělovýchovu a sport

1/20                         10. 11. 2016
2. stanoví

maximální počet členů výborů zastupitelstva kraje zřízených podle bodu 1) tohoto usnesení, a to 15 (předseda a 14 členů)

1/20                         10. 11. 2016
3. volí

tyto předsedy a členy výborů zastupitelstva kraje:

a)    výbor finanční

 

předseda:

Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje

členové:

Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje (SPD a SPO)

Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje (KDU-ČSL)

Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje (ČSSD)

Ing. Jiří Martinek, člen zastupitelstva kraje (ČSSD)

Ing. RSDr. Svatomír Recman, člen zastupitelstva kraje (KSČM)

Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje (ANO 2011)

Pavel Juříček

Ing. Jaromír Krejčok

Martin Okenica

Martin Rozprým

Ing. Marcela Ryšková

Ing. Jan Stejskal

Ing. David Sventek, MBA

doc. Ing. Dagmar Válková, CSc.

b)    výbor kontrolní

předseda:

Miroslav Novák, člen zastupitelstva kraje

členové:

Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje

Ing. Jaroslav Kala, člen zastupitelstva kraje

Róbert Masarovič, MSc., člen zastupitelstva kraje

Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje

Ing. Radim Bednarčík

JUDr. Václav Dobrozemský

JUDr. Eva Kafková

Vladimír Kolek

Ing. Petr Kozák

Mgr. Radim Petr

Ing. Antonín Polický

Ing. Vladimír Schreier

Josef Vícha

Pavel Zapletal

c)     výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

předseda:

PhDr. Mgr. Jaromír Radkovský, MBA, člen zastupitelstva kraje

členové:

Ing. Lenka Fojtíková, členka zastupitelstva kraje

Mgr. Alena Grosová, členka zastupitelstva kraje

Mgr. Daniel Havlík, člen zastupitelstva kraje

Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje

Mgr. Simona Horáková

Mgr. Marcel Jedelský

Ing. Ivo Kantor

doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc.

Ing. Bohuslav Niemiec

Mgr. Pavel Stuchlý

PhDr. Jaroslava Wenigerová

d)    výbor pro národnostní menšiny

předsedkyně:

Ing. Dana Forišková, Ph.D., členka zastupitelstva kraje

členové:

Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

Jiří Čejka, člen zastupitelstva kraje

PhDr. Igor Hendrych, člen zastupitelstva kraje

Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje

Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje

Mgr. Jan Branný

Mgr. Pavel Kawulok

Jiří Malášek

Takis Mesochoridis

Mgr. Tomasz Pustówka

Bc. Marcela Siemińska

Milan Starostka

Mgr. Andrzej Szyja

Jolana Zahraj

e)    výbor pro územní plánování a strategický rozvoj

předseda:

Ing. Martin Zuštík, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

členové:

Ing. Miroslav Hajdušík, člen zastupitelstva kraje

Tomáš Hanzel, člen zastupitelstva kraje

Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje

Ing. Radim Přeček, člen zastupitelstva kraje

Ing. Jiří Vzientek, člen zastupitelstva kraje

Ing. Miroslav Binar

Lenka Brzyszkowská

Ing. Milan Kolder

Ing. Tomáš Martinek

Ing. Pavla Müllerová

Ing. Jiří Strýček

Ivana Váňová

Ing. František Vrchovecký

Ing. Rudolf Zahradník

f)     výbor zdravotní a preventivní péče

předseda:

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

členové:

MVDr. Barbora Jelonková, členka zastupitelstva kraje

Jan Krkoška, člen zastupitelstva kraje

RSDr. Karel Kuboš, člen zastupitelstva kraje

Ing. Jiří Martinek, člen zastupitelstva kraje

Bc. Andrea Babišová

MUDr. Pavel Čermák, Ph.D.

MUDr. Ivan Drábek

Libor Koval

MUDr. Richard Lenert, Ph.D.

MUDr. Petra Mičková

Eva Pastušková

MUDr. Ivo Raška

Ing. Pavel Rydrych

Mgr. Miroslava Sachová

g)    výbor pro životní prostředí a zemědělství

předseda:

Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje

členové:

Ing. Petr Havránek, člen zastupitelstva kraje

Ing. Radka Krištofová, členka zastupitelstva kraje

Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje

Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje

Bc. Eva Tořová, členka zastupitelstva kraje

RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

Ing. Leopold Benda

Ing. et Ing. David Dudzik

Libor Kocinec

Mgr. Jiří Novotný

Ing. Otto Roháč, MBA, Ph.D.

RNDr. František Staněk, Ph.D.

Mgr. Kateřina Šebestová

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D.

h)    výbor pro zahraniční a přeshraniční spolupráci

předseda:

Ing. Vladimír Návrat, člen zastupitelstva kraje

členové:

Marian Bojko, člen zastupitelstva kraje

Mgr. Zdeněk Karásek, člen zastupitelstva kraje

Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje

Ing. Ivan Strachoň, člen zastupitelstva kraje

Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje

Bc. Eva Tořová, členka zastupitelstva kraje

Ing. Ctibor Vajda, člen zastupitelstva kraje

Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Ing. Ondřej Brdíčko

Ing. Tomáš Kolarik

Mgr. Petr Kuś

Marcel Sikora

Mgr. Vladislav Szkandera

Ing. Petr Škrobánek

i)      výbor pro dopravu

předseda:

Ing. Radek Podstawka, člen zastupitelstva kraje

členové:

Ing. Petr Baránek, člen zastupitelstva kraje

Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje

Ing. Jiří Carbol, člen zastupitelstva kraje

Ing. Jitka Hanusová, členka zastupitelstva kraje

Mgr. Daniel Havlík, člen zastupitelstva kraje

Ing. Jaroslav Kala, člen zastupitelstva kraje

Ing. Zuzana Ožanová, členka zastupitelstva kraje

Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje

Ing. Eduard Dvorský

Dalibor Janošek

Ing. Pavel Juříček, Ph.D.

Milan Semera

Ing. Patrik Schramm

Josef Šrámek

j)     výbor sociální

předsedkyně:

Mgr. Martina Nováková, DiS., členka zastupitelstva kraje

členové:

MUDr. Vojtěch Balcárek, člen zastupitelstva kraje

PhDr. Igor Hendrych, člen zastupitelstva kraje

MVDr. Barbora Jelonková, členka zastupitelstva kraje

Ing. Mgr. Josef Pukančík, člen zastupitelstva kraje

Ing. RSDr. Svatomír Recman, člen zastupitelstva kraje

Radomíra Vlčková, členka zastupitelstva kraje

Bc. Jana Hellerová

Ing. Zdeněk Chlubna

Ing. Michal Jedlička

Mgr. Marie Monsportová

Ing. Jan Panáček

Mgr. Alena Pataky

Bc. Věra Pražáková

Mgr. Xenie Šustalová

k)    výbor pro kulturu a památky

předsedkyně:

Mgr. Bc. Marcela Mrózková Heříková, členka zastupitelstva kraje

členové:

Ing. Jitka Hanusová, členka zastupitelstva kraje

Ing. Zdeněk Husťák, člen zastupitelstva kraje

Ing. Kateřina Chybidziurová, členka zastupitelstva kraje

Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., člen zastupitelstva kraje

Martin Schwarz, člen zastupitelstva kraje

Ing. Karel Siuda, člen zastupitelstva kraje

Mgr. Karel Sládeček, člen zastupitelstva kraje

Ing. Vít Slováček, člen zastupitelstva kraje

Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje

Bc. Nikola Kramárová

Iveta Kočí Palkovská

Jan Pánik

Mgr. Antonín Šimčík

Mgr. Josef Vojvodík

l)      výbor pro tělovýchovu a sport

předseda:

Bc. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje

členové:

Jana Pohludková, členka zastupitelstva kraje

Mgr. Lubomír Volný, člen zastupitelstva kraje

Ing. Jiří Vzientek, člen zastupitelstva kraje

Bc. Martin Bednář

Matouš Hába

Jakub Janda

Ing. Michal Kokošek

Mgr. Radek Krnáč

Lukáš Oprchalský

Václav Pomikálek

Ing. Martin Štěpánek, Ph.D.

Ing. Karel Šujan

Jiří Vlček

Ing. Jan Wolf


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup