Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/711 ze dne 14. 3. 2017

3/208                         16. 3. 2017
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2017 příjemci Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., IČ 67341241, ve výši 350.000 Kč na úhradu nákladů spojených s organizací projektu „Mezinárodní cyklistický závod žen GRACIA ORLOVÁ 2017“; s časovou použitelností od 1. 3. 2017 do 30. 9. 2017

3/208                         16. 3. 2017
2. rozhodlo

uzavřít smlouvu s příjemcem finančních prostředků Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, IČ 67341241, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup