Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

1/21                         10. 11. 2016
1. volí

v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, členy Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko tyto členy zastupitelstva kraje:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

MUDr. Martin Gebauer

Ing. Jaroslav Kania

Jan Krkoška

Jarmila Uvírová

Radomíra Vlčková

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Jiří Navrátil

Ing. Vít Slováček

Mgr. Stanislav Folwarczny

Ing. Jakub Unucka, MBA

Ing. Jiří Martinek

Mgr. Daniel Havlík

Ing. Ivan Strachoň

Mgr. Lubomír Volný


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup