Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/631 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

3/216                         16. 3. 2017
1. bere na vědomí

způsob vyřízení připomínky Ing. Oldřicha Pospíšila, předsedy Svazu důchodců ČR, k návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 dle důvodové zprávy předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup