Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

4/219                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Jitky Hanusové a Mgr. Josefa Alexandra Matery o ověření zápisu z 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16. 3. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup