Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1698 ze dne 17. 12. 2015

1/22                         10. 11. 2016
1. rozhodlo

stanovit výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje, a to:

člen rady kraje                                                                           10.597,- Kč

předseda výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                 10.181,- Kč

člen výboru zastupitelstva kraje, komise rady kraje                           7.857,- Kč

člen zastupitelstva kraje                                                                5.384,- Kč

1/22                         10. 11. 2016
2. rozhodlo

poskytovat měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva kraje v případě souběhu několika funkcí ve výši souhrnu výše odměn za jednotlivé funkce, maximálně však souhrnu odměny za výkon funkce člena zastupitelstva kraje a za další nejvíce 2 funkce, za které se poskytuje nejvyšší odměna

1/22                         10. 11. 2016
3. rozhodlo

poskytovat neuvolněným členům zastupitelstva kraje měsíční odměnu za výkon funkce:

a)    člena rady kraje ode dne 10. 11. 2016

b)   předsedy a člena výboru zastupitelstva kraje ode dne 10. 11. 2016

c)    předsedy a člena komise rady kraje ode dne 10. 11. 2016

d)   člena zastupitelstva kraje ode dne 10. 11. 2016


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup