Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

4/220                         15. 6. 2017
1. volí

ověřovatele zápisu ze 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 15. 6. 2017

-      Ing. Zdeněk Husťák

-      Martin Schwarz


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup