Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

4/221                         15. 6. 2017
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 15. 6. 2017 ve složení:

-      Ing. Vít Slováček - předseda

-      Ing. Patrik Bocek

-      Ing. Miroslav Hajdušík

-      Mgr. Kateřina Chybidziurová

-      Tomáš Miczka

-      Mgr. Martina Nováková, DiS.


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup