Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

4/222                         15. 6. 2017
1. schvaluje

program 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 15. 6. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup