Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 11/783 ze dne 11. 4. 2017

4/223                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup