Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1088 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/36 ze dne 22. 12. 2016

4/224                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

rezignaci Ing. Vladimír Návrata, nar. **********, na členství v dozorčí radě společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO 64613895, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/224                         15. 6. 2017
2. zrušuje

návrh na volbu Ing. Vladimíra Návrata, nar. **********, za člena dozorčí rady obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO 64613895, zastupujícího Moravskoslezský kraj

4/224                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

podat valné hromadě obchodní společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČO 64613895, návrh na volbu člena dozorčí rady zastupujícího Moravskoslezský kraj, a to Josefa Šrámka, nar. **********


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup