Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1212 ze dne 30. 5. 2017

4/225                         15. 6. 2017
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 paní Růženu Bubeníčkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.2 paní PaedDr. Květoslavu Míčkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.3 pana Bc. Jiřího Pěčonku, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.4 paní Jitku Slaninkovou, DiS., místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vítem Slováčkem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

1.5 paní Mgr. Jarmilu Absolonovou, MBA, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.6 paní Bronislavu Balonovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.7 paní Dagmar Baluškovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.8 pana Alberta Barániho, místo pobytu **********, navrženého paní Mgr. Martinou Novákovou, DiS. (ODS), členkou zastupitelstva kraje

1.9 pana Ing. Jozefa Cimpricha, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.10 paní Lenku Drobkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Josefem Alexandrem Materou (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.11 pana Ing. Luďka Frgalu, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.12 paní Marii Gablasovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.13 pana Bc. Petra Gřeška, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.14 pana Huberta Hanzlíka, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.15 paní Janu Holeszovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.16 pana Viléma Jančara, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.17 pana Oldřicha Janků, místo pobytu **********, navrženého panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.18 pana Pavla Jurčíka, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.19 pana Rostislava Juříčka, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Josefem Alexandrem Materou (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.20 paní Vlastu Kaczyńskou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.21 pana Štěpána Krajčoviče, místo pobytu **********, navrženého panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.22 paní Ludmilu Kuzmíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.23 pana Karla Kvapulinského, místo pobytu **********, navrženého panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.24 paní Zdenku Litvikovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.25 paní Zdeňku Marinovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Josefem Alexandrem Materou (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.26 paní Ing. Vandu Mecovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.27 pana Viléma Michaláka, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.28 paní Dagmar Mládkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Josefem Alexandrem Materou (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.29 pana Ing. Petra Nedělníka, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.30 paní Ing. Kristinu Ospalíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Evženem Tošenovským (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.31 paní Mariu Pacherovou, místo pobytu **********, navrženou panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.32 pana Rudolfa Pavlicu, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.33 paní Evu Petrášovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.34 paní Janu Poláčkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Evženem Tošenovským (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.35 pana Bořivoje Rampíra, místo pobytu **********, navrženého paní Ing. Lenkou Fojtíkovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

1.36 paní Ing. Blanku Ryšavou, místo pobytu **********, navrženou panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.37 pana Mgr. Radima Satolu, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. Josefem Alexandrem Materou (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.38 pana Karla Stodůlku, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.39 paní Bc. Kseniu Stuchlik, místo pobytu **********, navrženou panem Tomášem Hanzelem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.40 paní Ing. Marii Šimákovou, místo pobytu **********, navrženou paní Mgr. Martinou Novákovou, DiS. (ODS), členkou zastupitelstva kraje

1.41 paní Helenu Tatarkovou, místo pobytu **********, navrženou paní Mgr. Martinou Novákovou, DiS. (ODS), členkou zastupitelstva kraje

1.42 pana Martina Tomšů, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS), členem zastupitelstva kraje

1.43 paní Ivanu Vysloužilovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Evženem Tošenovským (ODS), členem zastupitelstva kraje

4/225                         15. 6. 2017
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 paní Věru Fialovou, místo pobytu **********, navrženou panem MUDr. Vojtěchem Balcárkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

2.2 paní Ing. Lenku Holkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jiřím Martinkem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

2.3 pana Jaromíra Malchara, místo pobytu **********, navrženého panem prof. Ing. Ivem Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

2.4 paní Evu Pastuškovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. Stanislavem Folwarcznym (ODS), členem zastupitelstva kraje

2.5 paní Jarmilu Šťastnou, místo pobytu **********, navrženou paní Jarmilou Uvírovou (ANO 2011), členkou zastupitelstva kraje

4/225                         15. 6. 2017
3. bere na vědomí

vzdání se funkce přísedících Krajského soudu v Ostravě

3.1 pana Mgr. Jiřího Čerbáka, místo pobytu **********

3.2 paní Dagmar Heřmanové, místo pobytu **********


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup