Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1073 ze dne 30. 5. 2017

4/226                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup