Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 9/657 ze dne 14. 3. 2017

4/227                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

ukončit členství ve sdružení ACCESS EU! – EEIG k 30. 6. 2018


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup