Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/973 ze dne 18. 5. 2017

4/229                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádost města Jablunkov, IČO 00296759, o poskytnutí investiční dotace ve výši 18 mil. Kč účelově určenou na výstavbu integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/229                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k Memorandu o výstavbě integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov ev. číslo 01698/2016/KH, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/229                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci městu Jablunkov, IČO 00296759, v maximální výši 18 mil. Kč účelově určenou na výstavbu integrovaného výjezdového centra v městě Jablunkov s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2018, dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s městem Jablunkov IČO 00296759 v maximální výši 18 mil. Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup