Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

2/23                         22. 12. 2016
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Ing. Lenky Fojtíkové a RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., o ověření zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 10. 11. 2016


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup