Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1072 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/32 ze dne 22.12.2016

4/233                         15. 6. 2017
1. mění

Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje schválený zastupitelstvem kraje usnesením č. 2/32 ze dne 22. 12. 2016 dle přílohy č. 1


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup