Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/867 ze dne 25.4.2017

č. 13/978 ze dne 18.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

4/234                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

a)    města Vrbno pod Pradědem, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c)    města Fulneku, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

d)   města Kopřivnice, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

e)    obce Oldřišov, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

4/234                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

a)    poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje městu Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, ve výši 4.469.530,00 Kč na technické zhodnocení hasičské plošiny PVP 27 Tatra 815, s časovou použitelností od 1. 7. 2017 do 30. 11. 2017 dle předloženého materiálu

b)   poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje městu Kopřivnice, IČO 00298077, ve výši 380 tis. Kč na realizaci 10ti leté rozšířené kontroly a prohlídky automobilového žebříku CAMIVA EPA 30 S s časovou použitelností od 3. 4. 2017 do 31. 12. 2017, dle předloženého materiálu

4/234                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

a)    uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s městem Kopřivnice, IČO 00298077, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

4/234                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

neposkytnout

a)    investiční účelovou dotaci ve výši 500 tis. Kč SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Bohumín-Kopytov, IČO 75060779, na pořízení dopravního vozidla, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   investiční účelovou dotaci ve výši 500 tis. Kč městu Fulnek, IČO 00297861, na spolufinancování pořízení automobilového žebříku pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

c)    neinvestiční účelovou dotaci ve výši 25 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 45 tis. Kč obci Oldřišov, IČO 00300527, na vybavení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Oldřišov, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup