Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1070 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1841 ze dne 25.2.2016

č. 21/2151 ze dne 22.9.2016

č. 21/2142 ze dne 22.9.2016

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

4/236                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádosti města Český Těšín a obce Branka u Opavy o prodloužení časové použitelnosti dotace na pořízení dopravního automobilu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/236                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

a)    prodloužit časovou použitelnost dotace městu Český Těšín, IČO 00297437, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“ dle předloženého materiálu,

b)   prodloužit časovou použitelnost dotace obci Branka u Opavy, IČO 47812303, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 1) písm. a) usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 ve znění bodu 2) usnesení č. 21/2151 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2017“ dle předloženého materiálu,

c)    prodloužit časovou použitelnost dotace obci Branka u Opavy, IČO 47812303, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2017 dle předloženého materiálu

4/236                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

a)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06426/2016/KH s městem Český Těšín, IČO 00297437, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

b)   uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00824/2016/KH s obcí Branka u Opavy, IČO 47812303, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05675/2016/KH s obcí Branka u Opavy, IČO 47812303, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup