Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1075 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

4/237                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

schválit Koncepci komunikační strategie Moravskoslezského kraje pro období 2017 – 2020, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup