Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení rady kraje

č. 15/1239 ze dne 12. 6. 2017

4/238                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádosti města Andělská Hora a města Fulnek o prodloužení časové použitelnosti dotace na pořízení dopravního automobilu dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/238                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace

a)    městu Andělská Hora, IČO 00575976, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017“ dle předloženého materiálu,

b)   městu Fulnek, IČO 00297861, o jejímž poskytnutí rozhodlo v bodě 3) usnesení č. 21/2142 ze dne 22. 9. 2016, z „od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ na „od 1. 1. 2016 do 31. 7. 2017“ dle předloženého materiálu,

4/238                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1

a)    ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00620/2017/KH s městem Andělská Hora, IČO 00575976, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

b)   ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 06868/2016/KH s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup