Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

2/24                         22. 12. 2016
1. volí

ověřovatele zápisu z 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2016

·         Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

·         Mgr. Karel Sládeček


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup