Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 14/1076 ze dne 30. 5. 2017

k usnesením zastupitelstva kraje

19/1965 ze dne 21. 4. 2016

19/1963 ze dne 21. 4. 2016

4/241                         15. 6. 2017
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00373231, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

4/241                         15. 6. 2017
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup