Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

4/245                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

návrhy na uzavření memorand o spolupráci při přípravě a realizaci projektů „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“, „Přístavba Domu umění - Galerie 21. století“ a „Výstavba nového koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy“ se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451 a Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO: 00023671 dle příloh č. 1 - 3 předloženého materiálu

4/245                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě“ se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451 a Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO: 00023671 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/245                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Přístavba Domu umění - Galerie 21. století“ se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451 a Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO: 00023671 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/245                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Výstavba nového koncertního sálu jako přístavba objektu Domu kultury města Ostravy“ se statutárním městem Ostrava, IČO: 00845451 a Českou republikou - Ministerstvem kultury, IČO: 00023671 dle příloh č. 3 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup