Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 12/878 ze dne 25. 4. 2017

4/246                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádost obce Dolní Lomná o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení malotraktoru pro komunální účely, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/246                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Dolní Lomná, IČO 00535966, s odůvodněním dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup