Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 14/1065 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2156 ze dne 22.9.2016

4/248                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

změnit usnesení č. 21/2156 ze dne 22. 9. 2016 bod 3. tak, že se text „Závazek veřejné služby – pravidelná letecká doprava“ nahrazuje textem „Pravidelná letecká doprava“, a text „2017 – 2020“ nahrazuje textem „2018 – 2021“, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup