Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 14/1093 ze dne 30.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

4/249                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

žádost obce Trojanovice o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na opravu Knížecí cesty Ráztoka - Pustevny, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

4/249                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Trojanovice, IČO 00298514, v maximální výši 6.000.000 Kč, na opravu Knížecí cesty Ráztoka - Pustevny, s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017, dle předloženého materiálu

4/249                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

uzavřít s obcí Trojanovice, IČO 00298514, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup