Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

2/25                         22. 12. 2016
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2016 ve složení:

·      Ing. Vít Slováček – předseda

·      Ing. Zuzana Ožanová

·      Ing. Vladimír Návrat

·      Ing. Petr Havránek

·      Ing. Jaroslav Kala

·      Ing. Radim Přeček


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup