Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1081 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/756 ze dne 24. 4. 2014

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

4/252                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v provozní oblasti Frýdlantska, Novojičínska východ a Novojičínska západ dle předloženého materiálu

4/252                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Frýdlantsko, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 4 předloženého materiálu

4/252                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Novojičínsko východ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 5 předloženého materiálu

4/252                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

uzavřít „Smlouvu o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“ pro oblast Novojičínsko západ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 6 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup