Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1082 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/132 ze dne 16. 3. 2017

č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013

4/253                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy výběrových řízení na autobusové dopravce

4/253                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 1.076.400.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Bílovecko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

4/253                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 702.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Vítkovsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

4/253                         15. 6. 2017
4. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 1.638.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Opavsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu

4/253                         15. 6. 2017
5. rozhodlo

o závazku kraje v minimální výši 1.123.200.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje – oblast Hlučínsko, a to na období 10 let od data zahájení poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v dané oblasti, dle předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup