Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 15/1247 ze dne 12. 6. 2017

4/255                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu Ing. Michaely Bachoríkové, nar. **********, členem představenstva této obchodní společnosti


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup