Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/728 ze dne 18. 11. 2009

k usnesení rady kraje

č. 13/994 ze dne 18. 5. 2017

4/257                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

souhrnnou informaci o financování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko s důrazem na vznik případného závazku dle bodu 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/728 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

4/257                         15. 6. 2017
2. bere na vědomí

skutečnost, že v rámci programového období 2007 – 2013 nevznikl Moravskoslezskému kraji závazek týkající se dofinancování případného chybějícího podílu národního spolufinancování Regionálního operačního programu Moravskoslezsko na konci programovacího období, tj. v letech 2013 - 2015, Regionální radě regionu soudržnosti Moravskoslezsko


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup