Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/993 ze dne 18. 5. 2017

4/258                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezské univerzitě v Opavě, IČO 47813059, na financování projektu „Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí“ ve výši max. 600 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2018 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/258                         15. 6. 2017
2. rozhodlo

dofinancovat projekt „Vytvoření metodiky a nástrojů sledování finančního zdraví obcí“ z rozpočtu kraje v roce 2018 ve výši 150 tis. Kč a v roce 2019 v maximální výši 150 tis. Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup