Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8419 ze dne  6.9.2016

č.  13/1002 ze dne 18.5.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2254 ze dne 22.9.2016

4/259                         15. 6. 2017
1. rozhodlo

změnit v bodě 17) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2017-2019  z 33.000.000 Kč na 38.000.000 Kč


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup