Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

2/26                         22. 12. 2016
1. schvaluje

program 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 12. 2016 s úpravou


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup