Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

k usnesení rady kraje

č. 14/1095 ze dne 30. 5. 2017

4/260                         15. 6. 2017
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 k 18. 5. 2017

b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. 4. 2017


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup