Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1686 ze dne 17.12.2015

č. 3/143 ze dne 16.3.2017

k usnesení rady kraje

č. 14/1109 ze dne 30. 5. 2017

4/261                         15. 6. 2017
1. souhlasí

s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2016 bez výhrad

4/261                         15. 6. 2017
2. schvaluje

Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2016 dle příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

4/261                         15. 6. 2017
3. souhlasí

s přijatými opatřeními k nápravě chyb a nedostatků méně závažného charakteru dle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zjištěných při přezkoumání hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2016 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

4/261                         15. 6. 2017
4. schvaluje

Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2016 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup