Hledač v usneseních zastupitelstva a rady kraje

Hledač v usneseních zastupitelstva a rady

zpět - nové hledání

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                    

č. 9/672 ze dne 14. 3. 2017

č. 14/1099 ze dne 30. 5. 2017

4/262                         15. 6. 2017
1. zřizuje

účelově určený peněžní fond s názvem Fond pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, a to dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

4/262                         15. 6. 2017
2. schvaluje

Statut Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu s účinností od 16. 6. 2017

4/262                         15. 6. 2017
3. rozhodlo

přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2016 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 100.000 tis. Kč

4/262                         15. 6. 2017
4. schvaluje

rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2017 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4/262                         15. 6. 2017
5. svěřuje

radě kraje rozhodování o nákupu a prodeji dluhopisů, které mohou být využity k dlouhodobému zhodnocování finančních prostředků vložených do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje   


    zpět - nové hledání
    frame-scrollup